Yıl: 2021

ETD: ECAD Uygulamaları Tasarım Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

14 Layer Digital PCB – 14 Katmanlı Sayısal BDK

14 Katmanlı Sayısal BDK (Baskı Devre Kartı) – Proje Tasarım Portföy Örnekleri


24 Mart 2021 0

10 Layer Digital PCB – 10 Katmanlı Sayısal BDK

10 Katmanlı Sayısal BDK (Baskı Devre Kartı) – Proje Tasarım Portföy Örnekleri


24 Mart 2021 0

6 Layer RF PCB – 6 Katmanlı Radyo Frekans BDK

6 Katmanlı Radyo Frekans BDK (Baskı Devre Kartı) – Proje Tasarım Portföy Örnekleri


24 Mart 2021 0

6 Layer PA PCB – 6 Katmanlı Güç BDK

6 Katmanlı Güç BDK (Baskı Devre Kartı) – Proje Tasarım Portföy Örnekleri


23 Mart 2021 0

ECAD-MCAD Veri Yönetimi

Projedeki Mekanik (MCAD) ve Elektronik (ECAD) verilerin versiyon takibi altına alınması ve verimli şekilde yönetilmesi,
ECAD ve MCAD araçları arasındaki veri aktarımının hataları ve uyuşmazlıkları ortadan kaldıracak şekilde standart (IDF veya IDX) hale getirilmesi,
Ürün Veri ve Süreç Yönetimi (PDM) sistemi kullanımı için altyapının sağlanması.


20 Mart 2021 0

BDK Serim Çalışmaları

Mekanik tasarım bilgilerinin standartlaştırılması, Serim çalışması için stackup, via ve Design Rules Check ayarlarının yapılması, Serim çalışması için ihtiyaç duyulan mekanik tasarım bilgilerinin belirlenmesi, BDK parametrelerinin tanımlanması, Stackup dosyasının incelenmesi ve yeniden yapılandırılması, Güncel tasarım standartlarının incelenerek tasarım yöntemine yansıtılması, tasarımların bu standartlara uygun yapılması (örneğin IPC-2221), Baskı Devre Kart Katman Yapısı (Stack up) Dokümante edilmesi, BDK serim çalışmaları, BDK doğrulama yönteminin belirlenmesi


20 Mart 2021 0

Devre Şeması (Şematik) Tasarımı

Tasarım tecrübesinin oluşturulması ve oluşturulan tecrübenin erişilebilir/güncellenebilir olması, Malzeme seçimi pratikleri için tecrübe ve yöntem paylaşımı, Devre şemasında malzemelerinin kolay bulunması için pratik aktarımı, Devre şeması girişi için ayarların yapılması, Kart giriş standardının oluşturulması, Konum numarası verme yöntemlerinin oluşturulması, Tasarım yöntemlerini standartlaştırarak tasarımın anlaşılabilirliğini ve okunabilirliğini artırılması.


20 Mart 2021 0

Malzeme Kütüphanesi Yapılandırması

CAD kütüphanelerinin standartlaştırılması, Malzeme kütüphanesinin yapılandırılması, Malzemelerin kütüphaneye kazandırılması ve dokümantasyona aktarım yönteminin oluşturulması, Malzeme kütüphanesinde yer alması istenen parametreler belirlenmesi ve kütüphane girişi, Devre şeması sembollerinin standartlarının belirlenmesi; “Malzeme Kütüphanesi Yapılandırması” konusunda size sunabileceğimiz Hizmet ve Danışmanlık konularından sadece bir kaçıdır.


3 Mart 2021 0