Etiket: bdk parametreleri

ETD: ECAD Uygulamaları Tasarım Destek ve Danışmanlık Hizmetleri

BDK Serim Çalışmaları

Mekanik tasarım bilgilerinin standartlaştırılması, Serim çalışması için stackup, via ve Design Rules Check ayarlarının yapılması, Serim çalışması için ihtiyaç duyulan mekanik tasarım bilgilerinin belirlenmesi, BDK parametrelerinin tanımlanması, Stackup dosyasının incelenmesi ve yeniden yapılandırılması, Güncel tasarım standartlarının incelenerek tasarım yöntemine yansıtılması, tasarımların bu standartlara uygun yapılması (örneğin IPC-2221), Baskı Devre Kart Katman Yapısı (Stack up) Dokümante edilmesi, BDK serim çalışmaları, BDK doğrulama yönteminin belirlenmesi


20 Mart 2021 0

Malzeme Kütüphanesi Yapılandırması

CAD kütüphanelerinin standartlaştırılması, Malzeme kütüphanesinin yapılandırılması, Malzemelerin kütüphaneye kazandırılması ve dokümantasyona aktarım yönteminin oluşturulması, Malzeme kütüphanesinde yer alması istenen parametreler belirlenmesi ve kütüphane girişi, Devre şeması sembollerinin standartlarının belirlenmesi; “Malzeme Kütüphanesi Yapılandırması” konusunda size sunabileceğimiz Hizmet ve Danışmanlık konularından sadece bir kaçıdır.


3 Mart 2021 0