BDK Serim Çalışmaları

Mekanik tasarım bilgilerinin standartlaştırılması, Serim çalışması için stackup, via ve Design Rules Check ayarlarının yapılması, Serim çalışması için ihtiyaç duyulan mekanik tasarım bilgilerinin belirlenmesi, BDK parametrelerinin tanımlanması, Stackup dosyasının incelenmesi ve yeniden yapılandırılması, Güncel tasarım standartlarının incelenerek tasarım yöntemine yansıtılması, tasarımların bu standartlara uygun yapılması (örneğin IPC-2221), Baskı Devre Kart Katman Yapısı (Stack up) Dokümante edilmesi, BDK serim çalışmaları, BDK doğrulama yönteminin belirlenmesi


20 Mart 2021 0